Account Executive | Dossier Solutions | Oslo

Vi i Dossier Solutions har nær doblet omsetninga på 2 år! Vi har bygd opp en sterk organisasjon på hovedkontoret i Norge og har lagt et godt grunnlag for å vokse videre.

Nå ser vi etter deg som ønsker å bli med og ta vekstraketten videre. Frister det å jobbe med salg for et softwareselskap som backer opp selgerne med god støtte fra markedsføringsteamet og teknisk avdeling? Frister det å selge en løsning som du vet kunden behøver og som du vet de vil ha stor nytte av?

Hvem er vi i Dossier?

Vi er i dag et ledende miljø innen utvikling av digitale løsninger for kompetanseledelse. Selskapet ble grunnlagt i 2001 og består i dag av mer enn 50 motiverte og faglig kunnskapsrike medarbeidere med kontorer i Norge, Danmark, USA og Tyskland.

Vår løsning blir brukt av mer enn 300 offentlige, private og non-profit organisasjoner med mer enn 300.000 sluttbrukere.

Våre kunder er alt fra mindre kommuner til store helseforetak og konsern. De har alle fokus på bedre utnyttelse av virksomhetens kompetansebeholdning. Mange er i bransjer/ sektorer som er tungt regulert, med tilsyn og krav til kompetansedokumentasjon i forhold til akkrediteringer og ISO-sertifiseringer. Med en komplett løsning for kompetanse, læring og utvikling bidrar Dossier til effektiv kompetanseledelse, kvalitetssikring, kompetansedokumentasjon for våre kunder, men også til motivasjon, prestasjon og trygghet for våre kunders medarbeidere.

Litt mer om stillinga

Vi trenger noen som tar tak i og holder i hele salgsprosessen fra A til Å. Det innebærer å gå på med entusiasme og pågangsmot og jobbe seg gjennom de hindringer som oppstår på veien. Dette innbefatter navngitte accounts og kunder du selv identifiserer og sporer opp.

Våre salgsprosesser initieres på mange ulike måter. Noen ganger blir vi kontaktet av kunder som har fått tips om våre løsninger fra andre. Noen ganger har noen vist interesse på messer, på vår webside eller via andre kanaler. Noen ganger kontakter vi kunder helt kaldt.

Du koordinerer salgsprosessene dine med konsulenter, bid management og marketing. Våre salgsprosesser er verdibaserte og munner ut i at kundene får løsninger implementert som skaper faktisk verdi. I praksis innebærer det at fysiske møter og annen dialog har fokus på å først forstå kundens utfordringer og ambisjoner. Deretter kjører vi ofte en demo av anbefalt løsning. Noen ganger er det rom for å gi et direkte tilbud, andre ganger må vi i gjennom en offentlig anbudsrunde.

Vi oppfører oss alltid på en respektfull måte overfor både kunder, interne ansatte og andre.

Hva kan vi tilby?

Vi har jobbet med løsninga med fagmiljøer og kunder i over 20 år. Vi har klart å finne en utmerket product/market-fit. Løsninga er unikt posisjonert, det gjør det mulig å gå inn i verdibaserte diskusjoner med kunden basert på kundens hverdag og kundens opplevde problemer.

Et dyktig team med konsulenter har sørget for mange vellykkede installasjoner. Dette har gitt et godt renommé i det norske markedet. Det gjør at det oppleves trygt for nye potensielle kunder å ta i bruk løsningen.

Organisasjonen er også klar for å bistå deg med salgsstøtte. Hele 12 personer som helt eller delvis bistår salgsorganisasjonen med markedsføring, pre-sale og teknisk salgsstøtte er uvanlig for en organisasjon av Dossiers størrelse i Norge og gir gode forutsetninger for å lykkes.

Alt dette sannsynliggjør at du vil kunne lykkes. Det gir dermed gode muligheter for god uttelling på våre bonusordninger.

Vi har et bra arbeidsmiljø med fokus på å ha det gøy på jobb. Vi er en sosial gjeng som ønsker at alle skal trives og være med. Vi legger opp til forskjellige sosiale arenaer i løpet av året og fokuserer på et godt nettverk på tvers av avdelinger.

Vi har lokaler midt i Oslo Sentrum.

Hva ser vi etter?

Vi er åpne for ulike bakgrunner, så la ingen ting her skremme deg bort fra å søke. Vi ser etter noen som har en track record på å få ting gjort, å klare å skape resultater i komplekse kontekster som innebærer dialog og forhandling med mange interessenter.

En mulig bakgrunn er at du har erfaring innen B2B-salg, gjerne innen SaaS.

God kjennskap til HR-prosesser kan være en fordel, vi ser i hvert fall at interesse innen dette feltet er en fordel. Du kan ha oppnådd dette gjennom salg, eller fra å jobbe med endringsprosesser i offentlig sektor.

Du behøver utmerkede skriftlige og muntlige fremstillingsevner, både på norsk og på engelsk.

Veien videre

Hvis du er interessert i å høre mer om stillinga, ta kontakt med Arnfinn Madsen hos vår rekrutteringspartner AvantGarde Search på arnfinn@avantgardesearch.no eller +47 93 69 44 20.

Alternativt kan du vise interesse ved å trykke på søkeknappen.

Inkludering og mangfold

Vi har behov for mangfold fordi ulike perspektiver fremmer nytenkning, innsikt og gir bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, religion eller etnisk bakgrunn.