Customer Success Manager (CSM) – Proactima

Bli med å skape et tryggere og mer bærekraftig samfunn

Ønsker du en fremtredende rolle innen digitalisering av konsulentbransjen?
Ønsker du å fronte innovasjon?

Som CSM i Proactima får du muligheten til dette!

HVEM ER VI?

Proactima er et nasjonalt anerkjent og annerledes konsulentselskap innen HMS, samfunnssikkerhet og risiko. Vi jobber innenfor mange sektorer hvor olje og gass, kraft, samferdsel og havbruk er de mest sentrale, og vi utfører oppdrag både for private og offentlige virksomheter. Selskapet har cirka 65 fast ansatte og engasjerer i tillegg cirka 40 høyt kvalifiserte personer innen ulike fagfelt.

Proactima er tuftet på tre viktige verdier: Kompetanse, integritet og balanse.  Frihet under ansvar er svært viktig for Proactima.  Å være en del av Proactima betyr å ha mulighet til å bidra og påvirke. Vi har en sterk visjon: Vi skal være anerkjent blant våre kunder for vår kompetanse og kvalitet, i samfunnet som en bidragsyter på våre felt og av de ansatte som en attraktiv og spennende arbeidsgiver. Sjekk ut http://www.proactima.com for mer info.

Customer Success Manager-rollen

Som selskap har vi ambisjoner om å bidra til- og posisjonere oss sterkere innenfor bærekraftige sektorer som for eksempel fornybar energi og havbruk. Vi skal gjøre dette ved å videreutvikle tjenester, kurs og verktøy som gir kundene en differensiert verdi. Et stort ledd i denne satsningen er å satse på digitalisering og utvikling av en digital verktøykasse innen våre fag. Per nå har vi laget digitale løsninger for risikostyring, kvalitetsstyring, hendelsesrapportering, kjemikaliestyringsprosesser og lusevarsling for havbruk.

Felles for våre digitale verktøy er at de skal være nyskapende og bidra sterkt til effektivisering innen våre fag og for våre kunder. Samtlige verktøy har globalt nedslagsfelt og stort kommersielt potensial.

I stillingen som CSM vil du ha en nøkkelrolle for å sikre at vi lykkes med planen vår. I hverdagen vil du kombinere både operasjonelt og strategisk arbeid med utrulling og implementering av verktøyene.

Du vil være vår fremste representant hos våre kunder med ansvar for å optimalisere deres return on investment samt være et bindeledd mellom marked og FoU internt. Dine tilbakemeldinger vil være essensielle i utvikling og forbedring av de verktøyene vi lanserer på markedet.

 

Sentrale oppgaver vil ellers være:

  • Tett dialog med våre kunder av våre digitale verktøy.
  • Delta på salgsmøter med potensielle nye kunder.
  • Bygge nettverk og relasjoner i våre utvalgte satsningsområder.
  • Ansvarlig for igangsetting og implementering av våre verktøy hos nye kunder.
  • Opplæring av kunder i bruk og optimalisering av våre digitale verktøy.
  • Jobbe tett mot ledelsen i selskapet for å formidle impulser og behov fra markedet.

 

 HVEM ER DU?

Vi leter etter deg med høyere utdanning (minimum BSc) innen IT, digitalisering, salg og markedsføring eller andre relevante studieretninger. I tillegg til formell kompetanse trenger vi at du er en type som naturlig lærer deg nye digitale løsninger. Du er typen som liker «learning by doing».

Som person er du nytenkende, nøyaktig, organisert og analytisk anlagt. Du scorer sterkt på gjennomføring og du mestrer selvledelse så vel som ledelse av andre. Du er en brobygger av natur og ser verdien av å utvikle samt ivareta sterke relasjoner.

Du har minimum fem års relevant erfaring med håndtering av kunder i SaaS-segmentet hvorfra du kan dokumentere gode resultater.

 

HVA KAN VI TILBY?

Først og fremst vil vi tilby rett person en nøkkelrolle i et svært spennende selskap hvor du vil bli utfordret på både strategisk, faglig og operasjonelt nivå. Ditt bidrag til vår organisasjon vil være synlig og sterkt verdsatt.

Videre kan vi tilby en arbeidsplass preget av høyt engasjement, samhold og sterk faglig kompetanse. Vi tar kultur på alvor og har nedfelt i vårt styringsdokument at det skal være utviklende og gøy å jobbe i selskapet vårt. Vi har en høy trivselsfaktor og et lavt sykefravær.

Vi har i tillegg til konkurransedyktige betingelser på lønn og pensjon, også en ordning som inviterer ansatte med på eiersiden.

 

VEIEN VIDERE

Er du interessert i ytterligere informasjon om eller søke på stillingen kan du kontakte vår rekrutteringspartner Ingunn Søyland i AvantGarde Search i Stavanger. Hun når du på epost iso@avantgardesearch.no eller tlf 455 06 443.

Prosessen vil kjøres fortløpende så det oppfordres sterkt til å ta kontakt med en gang om du skulle ha interesse i å være med videre.

Vi benytter oss av SEMAC bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.