Derfor skal du legge tradisjonelle rekrutteringsprosesser bak deg!

I lang tid har vi snakket om hvor viktig det er at rekrutteringsselskap blir godt kjent med kunden. Så klart, dette er fortsatt veldig viktig. Paradokset er dog at det er helt umulig å bli like godt kjent med kunden som det kunden selv er. Derfor mener vi at rekrutteringsprosesser via rekrutteringsselskap må endre seg. Vi i AvantGarde Search ønsker å være driveren bak dette. #theagilerecruitmentspecialist

Følg med på Smidigpoddentil Ida Kjær fra DNB og Tobias Falkberger fra Riks TV ila de neste ukene. Da skal jeg være gjest for å snakke mer om smidig rekruttering.

La oss se på noen eksempler

  1. Kandidater er interessert i kunden og stillingen, ikke i oss som rekrutterer. Er det ikke da naturlig at de beste tre til fire kandidatene får møte kunden tidlig i prosessen? Kan man ikke risikere at de beste kandidatene trekker seg fra prosessen dersom rekrutterer legger inn unødvendige steg hvor kandidat må møte rekrutterer to til fire ganger før hun / han får møte kunden? Svar: Veldig mange kandidater trekker seg. Ofte de absolutt beste.
  2. Det å godt kunne selge en stilling og et selskap er utrolig viktig for å sikre seg kandidater som allerede er i jobb. En ekstern rekrutterer kan selge selskapet til en viss grad, men det å selge et selskap og potensielle arbeidsgiver handler om mye mer enn å vise en presentasjon og fortelle hvor bra et selskap er. Og hvem er best til å selge dette? Selvfølgelig er det kunden / arbeidsgiver, og deres ansatte.
  3. Vi snakker mye om hvor viktig kjemi er når man skal ansette. Hvordan kan oss rekrutterere bestemme om kjemien passer ved at kandidaten går gjennom for eksempel tre intervjurunder med oss? Igjen spør jeg: Hvem kan gjøre dette best? Kunden / arbeidsgiver så klart.
  4. Det vil alltid være noen kandidater som ikke kommer helt i mål. Tenk deg at disse har møtt rekrutterer tre ganger og kanskje også kunden en gang, men da på kontoret til rekrutteringsselskapet. Hvilket inntrykk vil kandidaten sitte igjen med? Om ikke dårlig så vil de ha null mulighet til å fortelle sitt nettverk hvor imponert de er over den potensielle arbeidsgiver. Bare tenk på den gode Employer brandingen man vil få om kandidater får møte kunde / arbeidsgiver tidligere i prosessen.
  5. De beste kandidatene er ofte i jobb og får mange henvendelser fra rekrutterere. Vil disse personene gå inn i en lang prosess med en rekrutterer? Nei, først må vi få kandidaten interessert og engasjert om stillingen og kunden. Og den beste til å gjøre det er? Kunden så klart.

Det finnes utallige slike eksempler, noe vi mener beviser at de tradisjonelle prosessene / konservative prosessene burde være på vei ut. Fokus må være på smidige rekrutteringstjenester der man hele tiden lærer og endrer, lærer, endrer osv.

Ila de siste 18 månedene har vi ansatt ledere og spesialister med selskap som Huddly, Airthings, Attensi, Disruptive Technologies, Mestergruppen, Working Group Two, Zenitel, Goodify, Allente og mange flere. Ikke en prosess har vært lik. Vi har snakket med kunden minst to ganger i uken (ofte 5-10). Vi har endret prosessen i samarbeid med kunden. Vi har i sammen med kunden jobbet på en måte som gjør at de beste kandidatene har ønsket å være med i en prosess

Så hva er vi mest stolt av? Vel jeg har selv en prosess for en CMO stilling hvor jeg faktisk aldri møtte kandidaten før hun hadde takket ja til jobben. En tradisjonell prosess ville gjort det slik at hun aldri ville vært interessert. Ellers har Ingunn hos oss løst et CFO oppdrag på tre uker, mens Nina nylig satt rekorden: Sales Manager løst på 11 dager.

#theagilerecruitmentspecialist

Lykke til med rekrutteringen. Følg med på Smidigpodden

Erik Falk Hansen | Chief Talent Sourcer & Founder | AvantGarde Search | 40 43 54 93 | efh@avantgardesearch,no