Tech Lead – Mestergruppen – Oslo

Vil du være med og forme hvordan vi skal bo i framtiden? Visste du at digitalisering er avgjørende for denne transformasjonen?

Mestergruppen er Norges største bolig- og byggevarekonsern og våre medlemmer bygger nærmere 3500 boliger og mer enn 500 fritidsboliger i året. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere. Vi har de siste årene mer enn tredoblet omsetningen vår og skapt et vertikalt integrert konsern med merkenavn som fanger hele verdikjeden innen boligbygging og eiendomsutvikling.

Kjente merkenavn som Mesterhus, Systemhus, Blink Hus og Saltdalshytta er blant Mestergruppens hus- og hyttekonsept. På byggevaresiden eier Mestergruppen blant annet XL-BYGG, Ski Bygg, Byggtorget og Byggeriet, med til sammen rundt 220 byggevarehus. I tillegg bedriver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester igjennom MG Arkitekter.

Byggenæringen står foran store omstillinger drevet av ny teknologi og endrede kundepreferanser.  Hjemmene våre vil utvikle seg til en digitalisert og datadrevet opplevelse, der den fysiske og virtuelle verden smelter sammen og skaper nye løsninger og bomiljøer vi ennå bare aner konturene av.  I Mestergruppen tror vi at den beste måten å forutse fremtiden på er å skape den selv og derfor tar vi nå grep om måten vi utvikler, realiserer og forvalter boliger på.  Digitalisering vil spille en nøkkelrolle i årene som kommer og vi satser tungt på å bygge et sterkt miljø innen utvikling av digitale løsninger  som kan bidra til transformasjon av en av Norges største industrier. Vi i Mestergruppen satser store ressurser på å revolusjonere måten vi bor på i Norge. Vi har bygd opp et fullstendig økosystem og har dermed mulighet til å tenke helhetlig for hele verdikjeden innen planlegging, boligbygging, vedlikehold og påbygg.

Vær med og påvirke hvordan vi bor i fremtiden !

Som Tech Lead vil du være med å bygge opp og lede et team med en eller flere utviklere. Dere inngår i et tverrfaglig team med utviklere, UX-designere og forretningsekspert. Her får man eierskap til store innovasjonsinitiativer i et stort konsern. Innovasjonene går over hele verdikjeden og påvirker hvordan husbygging og oppussing foregår.

Du får være med på å etablere prosjekter og ta noen viktige valg for hvordan helt nye løsninger skal implementeres. Du får også aktivt være med og forme beste praksis for utvikling.

Høy innovasjonstakt skaper nyttige og verdifulle løsninger

I arbeidet med digital transformasjon tilstreber vi smidig utvikling og hyppige leveranser for å sikre god flyt og høy innovasjonstakt.  Derfor tror vi på kontinuerlig produktutvikling over tidsavgrensede prosjekter; vi tror på små, tverrfaglige og autonome team over store, komplekse styringsstrukturer; vi tror på kjørbar kode – som er enkel å endre – over omfattende planlegging og dokumentasjon; og vi tror på bruk av sky og høy grad av automatisering.  Vi er også opptatt av domenedrevet design, hvor beslektede produkter finner sammen innenfor et spesifikt domene og samtidig er «løst koblet» til produkter innenfor andre domener (asynkron integrasjon).  Til slutt er vi også opptatt av å utvikle en enkel styringsmodell som understøtter alt dette uten å skape unødvendig trøbbel og frustrasjon i hverdagen til alle de som er involvert i å skape nyttige og verdifulle løsninger for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Viktigste arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for teknisk produktkvalitet, inkl. integrasjoner med andre områder/ løsninger.
  • Pådriver for smidig utviklings-metodikk og automatisert leveranse (DevOps).
  • Sikre at teknologi-/ løsningsvalg og kodepraksis/ -kvalitet er i hht. gjeldende arkitekturprinsipper, designprinsipper og kvalitetsstandarder.
  • Følge opp og veilede utviklere i team du er ansvarlig for.
  • Skrive kode sammen med utviklingsteamene dine.
  • Være rådgiver/ sparringpartner for teamleder og forretningsekspert(er) i planlegging og prioritering av produktutviklingen.

Hvem ser vi etter?

Vi søker deg som brenner for å skape nye og innovative løsninger, som er ambisiøs og liker høyt tempo. Du tenker helhetlig og er opptatt av å forstå og levere på behovene til brukerne av de produktene vi utvikler. Du tar ansvar, er en god prosessdriver, og er opptatt av smidig utviklingspraksis.

Vi ser etter deg som har jobbet med full stack i kombinasjon med skyplattformer. Det er ikke så viktig hvilken cloudplattform, men du må ha bygget og deployet i skyen og kjenne gode prinsipper for dette.

Du kan gjerne ha erfaring med å jobbe i Java, Kotlin, C++/C# eller andre objektorienterte språk.  Du kan gjerne også ha erfaring fra å jobbe med systemarkitektur

Hva er neste steg?

Vi er i starten på en strategisk satsning og har mange spennende temaer på agendaen. Vi bygger opp sterke, interne miljøer for digitalisering og utvikling, og har flere spennende produktteam og utviklingsløp på flere virksomhetskritiske områder. Synes du dette høres spennende ut, og har du lyst til å være med på å forme fremtiden til en av Norges viktigste bransjer og arbeidsplasser så vil vi gjerne ha deg med på laget!

Ønsker du å søke umiddelbart, klikk denne linken. Vi trenger bare din CV i første omgang. Ønsker du mer informasjon om denne spennende muligheten før du søker, kontakt vår rekrutteringspartner i AvantGarde Search, Arnfinn Madsen. Du treffer han på 93 69 44 20 eller arnfinn.madsen@avantgardesearch.no . Han har mye mer informasjon han kan dele med deg.

Ser fram til å høre fra deg og håper du vil være med oss på denne reisen!