Intervju med Koncav – #Emerge

I disse dager lanserer vi outplacementprogrammet vårt Emerge i Rogaland, og på kort tid har vi fått en god del respons. Flere lurer på hvorfor Agile kan være et nyttig verktøy. Mange er også naturlig nok nysgjerrige på vår samarbeidspartner, Koncav.

 Vi har satt oss ned og hatt en liten drøs med de flotte menneskene bak  (Tonje Blix og Knut Kvarme) for å la dem introdusere sine tanker rundt det hele.

 

Hvordan har 2020 vært så langt for dere?

For oss startet året som en braksuksess og alle piler og prognoser pekte mot sky med flere forespørsler og henvendelser enn vi kunne svare på. Behovet etter vår kompetanse og tjenester var stor. De fleste selskaper har allerede i en årrekke kjent på kravet til å digitalisere og at markedene endrer seg lynkjapt.

Imidlertid, selv om oljekrisa i 2008 gav oss et spark bak, så har man kanskje ikke tatt innover seg hvor kjapt det faktisk kan gå før man mister markedsposisjon. Så kom Covid-19, og plutselig fikk vi alle virkelig oppleve hvor raske disse endringene faktisk kan være.

Man skulle tro at vi med vår kompetanse og ekspertise var “safe”.  Vi hjelper jo tross alt bedrifter til å bli robuste i komplekse omgivelser som står i varig endring.  Vi måtte brått forholde oss til reduksjon i inntekt, permitteringer og hjemmekontor. Vi gikk fra å hjelpe andre med omstilling, til å måtte gjøre interne omstillinger.

En slik prosess tar litt tid, men vi bestemte oss (på samme måte som vi lærer sammen med våre kunder) at vi må fokusere på at med endring kommer også nye muligheter. Nå føler vi at vi har fått brukt denne tiden godt på nødvendige justeringer, og vi ser lysere på fremtiden enn noen gang.

 

Hvilke tanker har dere om høsten og vinteren som vi er på vei inn i?

Covid-19 startet brått, og man vil få en langsiktig effekt.  For noen bedrifter vil dette være en trussel, mens for andre vil det gi muligheter.

Det samme gjelder også for den enkelte ansatte. Mange ledere står nå foran tunge og viktige beslutninger for å omstille seg raskt til markedsendringer, og det er svært viktig å sikre god håndtering og solide prosesser rundt nedbemanning og effektivisering.

 

Hvilke råd vil dere gi dem som opplever usikkerhet omkring egen arbeidssituasjon som følge av Covid-19? 

Godta situasjonen og gi deg rom til å kjenne på følelsene av å stå i en vanskelig og vond situasjon.  Det er stor verdi i din erfaring og det du allerede kan, men tenk, kanskje er det enda større verdi i det du er villig til å lære deg.

Nå som verden og markedsbehov er i endring, er evnen til å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse et stort konkurransefortrinn.

Bruk situasjonen til å utvide din egen horisont og lær deg noe nytt slik at du blir enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet

 

Hvilke råd vil dere gi arbeidsgivere som må ta den tunge veien igjennom nedbemanningsrunder?

Som arbeidsgiver må man først og fremst fokusere på å stabilisere organisasjonen for å møte krisen man står overfor. Led med hjertet…og hodet. Medfølelse og empati i kombinasjon med rasjonelle og effektive beslutninger er nødvendig.

Forstå at tradisjonelle strukturer og praksiser må endres. Ta godt vare på folka dine, spesielt de du dessverre kanskje må gi slipp på. Sørg for at de får god støtte slik at de er best mulig rustet for den videre reisen de skal ut på.

 

Hvorfor samarbeide med AvantGarde Search? 

Vi opplever at menneskene i AvanGarde Search virkelig brenner for faget sitt og deler våre verdier. Og at de bruker både hjerte, sinn og fornuft for å ivareta mennesker og tilføre verdi til sine kunder.

De har også en solid bakgrunn og erfaring som gjør at vi er både trygge og stolte over å kunne levere en unik outplacement pakke.

 

Hva kan Emerge tilføre som er unikt fra de andre outplacementkursene der ute (hvorfor er det viktig at de som mister jobben også lærer Agile utenom kun jobbsøk)? 

Vi er særdeles trygge på at Emerge vil kunne gi verdi til deltakerne, samt deres fremtidige arbeidsgivere.

Det at Emerge også inkluderer sertifiseringskurs innenfor agile, gjør at deltakerne får en kompetanse som er hyperaktuell i disse tider. Dette er verktøy som gjør at man kan aktivt bygge samarbeid og kultur som både tåler og vokser på endring og hvordan man ivaretar engasjement når man er en del av eller leder virtuelle team.

 

Hvorfor bør noen velge Emerge foran andre tilbydere?

Emerge er utarbeidet av svært erfarne fagfolk innenfor ulike fagfelt innenfor rekruttering, omstilling og endring, og gjennom programmet vil man få støtte og dybdekunnskap i agile teknikker som blant annet fokuserer på samhandling og effektive leveranser i skiftende marked.  En kompetanse det vil være stor etterspørsel etter i årene som kommer.  Agile organisasjoner vil ha et stort fortrinn i årene som kommer.