CFO Proactima – Stavanger

Ønsker du å kombinere operasjonelt ansvar for økonomifunksjonen med strategiarbeid? Ønsker du å sitte i ledelsen for et selskap med de flinkeste fagfolkene som jobber med de mest utfordrende prosjektene  Som CFO i Proactima får du muligheten til dette!

HVEM ER VI?

Proactima er et nasjonalt anerkjent og annerledes konsulentselskap innen HMS, samfunnssikkerhet og risiko. Vi jobber innenfor mange sektorer hvor olje og gass, kraft, samferdsel og havbruk er sentrale, og vi utfører oppdrag både for private og offentlige virksomheter. Selskapet har cirka 55 fast ansatte og engasjerer i tillegg cirka 40 høyt kvalifiserte personer innen ulike fagfelt.

Proactima er tuftet på tre viktige verdier: Kompetanse, integritet og balanse.  Frihet under ansvar er svært viktig for Proactima.  Å være en del av Proactima betyr å ha mulighet til å bidra og påvirke. Vi har en sterk visjon: Vi skal være anerkjent blant våre kunder for vår kompetanse og kvalitet, i samfunnet som en bidragsyter på våre felt og av de ansatte som en attraktiv og spennende arbeidsgiver.

 

CFO ROLLEN

Proactima er inne i en spennende fase. Stillingen som CFO er sentral i selskapets drift og utvikling og inngår som en viktig ressurs i ledergruppen. Stillingen rapporterer til – og jobber tett med – CEO og dekker Proactima`s totale virksomhet i Norge.

I stillingen som CFO vil du kombinere både operasjonelt og strategisk arbeid i tillegg til å ha personalansvar for 2 personer (HR og Lønn, Administrasjon).

Som selskap har vi ambisjoner om å bidra til- og posisjonere oss sterkere innenfor bærekraftige sektorer som for eksempel fornybar energi og havbruk. Vi skal gjøre dette ved å videreutvikle tjenester, kurs og verktøy som gir kundene en differensiert verdi. Du vil sammen med Styret, CEO og lederteamet i Proactima ha ansvar for å utarbeide et strategisk veikart for å lykkes med denne omstillingen. I tillegg får du overordnet ansvar for den operasjonelle delen av økonomifunksjonen. Dine rapporter og din innsikt vil gi viktige indikasjoner på hvor vi til enhver tid trenger å sette inn ressurser for å oppnå målene våre og vil bli brukt som underlag for viktige beslutninger i endringsprosessene

Sentrale oppgaver vil ellers være:

  • Ledelse av regnskaps- og økonomifunksjon med personalansvar for administrative ressurser
  • Faglig og operativt ansvar for regnskap, lønn, skatt og avgift
  • Økonomiske analyser, budsjett og prognoser
  • Økonomistyring og rapportering internt og eksternt
  • Videreutvikling og oppfølging av effektive styringsparametere (KPIer)
  • Støtte strategiske beslutninger knyttet til marked, tjenester og finansiering
  • Videreutvikling og forbedring av systemer og prosesser
  • Støtte avdelingsledere og prosjektledere i økonomiske og juridiske spørsmål
  • Støtte til styrets drift og oppgaver

HVEM ER DU?

Vi leter etter deg med høyere utdanning – fortrinnsvis mastergrad innen revisjon/regnskap eller tilsvarende. Du har i tillegg minimum fem års erfaring i tilsvarende rolle. Du har kunnskap og forståelse hvordan vår forretningsmodell er bygget opp og har gjerne tidligere vært med på større omleggelser/endringer av denne.

Som person er du nytenkende, organisert og analytisk anlagt. Du scorer sterkt på gjennomføring og du mestrer selvledelse så vel som ledelse av andre. Videre ønsker vi at du evner å balansere det å utfordre med det å støtte på en god måte. Sist, men ikke minst – søker vi deg som bidrar positivt til arbeidsmiljøet ved å være positiv og konstruktiv i din tilnærming.

 

HVA KAN VI TILBY?

Først og fremst vil vi tilby rett person en nøkkelrolle i et svært spennende selskap hvor du vil bli utfordret på både strategisk og operasjonelt nivå. Ditt bidrag til vår organisasjon vil være synlig og sterkt verdsatt.

Videre kan vi tilby en arbeidsplass preget av høyt engasjement, samhold og sterk faglig kompetanse. Vi tar kultur på alvor og har nedfelt i vårt styringsdokument at det skal være utviklende og gøy å jobbe i selskapet vårt. Vi har en høy trivselsfaktor og et lavt sykefravær.

Vi har i tillegg til konkurransedyktige betingelser på lønn og pensjon, også en ordning som inviterer ansatte med på eiersiden.

 

VEIEN VIDERE

Er du interessert i ytterligere informasjon om eller søke på stillingen kan du kontakte vår rekrutteringspartner Ingunn Søyland i AvantGarde Search i Stavanger. Hun når du på epost iso(at)avantgardesearch.no eller tlf 455 06 443.

Prosessen vil kjøres fortløpende så det oppfordres sterkt til å ta kontakt med en gang om du skulle ha interesse i å være med videre.

Vi benytter oss av SEMAC bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Om PROACTIMA

Proactima er nasjonalt ledende i Norge innen risikostyring, beredskap og samfunnssikkerhet, og kan vise til en rekke strategiske prosjekter innenfor samfunnskritiske prosesser i mange forskjellige bransjer. Vi har kontorer lokalisert i de fire største byene i Norge med hovedkontoret vårt plassert i Stavanger.

Vi har en stor kundeportefølje innenfor blant annet samferdsel og mobilitet, kraft, olje- og gass, maritim, bank og finans og helse. Vi har også omfattende virksomhet innenfor offentlig forvaltning. På kundelisten står over 1500 bedrifter og organisasjoner som inkluderer både små, mellomstore og noen av de største bedriftene i Norge.

Vi har også omfattende samarbeide med flere universitet og høgskoler i Norge.