IT Product Manager – Mestergruppen – Oslo (Stort digitaliseringsprosjekt)

Vil du være med og forme hvordan vi skal bo i framtiden? Visste du at digitalisering er avgjørende for denne transformasjonen? Vi har ressursene og posisjonen til å forme denne fremtiden og trenger nå flere dyktige teamledere for å realisere vår visjon. 

Byggenæringen står foran store omstillinger drevet av ny teknologi og endrede kundepreferanser. Hjemmene våre vil utvikle seg til en digitalisert og datadrevet opplevelse, der den fysiske og virtuelle verden smelter sammen og skaper nye løsninger og bomiljøer vi ennå bare aner konturene av. 

I Mestergruppen tror vi at den beste måten å forutse fremtiden på er å skape den selv og derfor tar vi nå grep om måten vi utvikler, realiserer og forvalter boliger på. Digitalisering vil spille en nøkkelrolle i årene som kommer og vi satser tungt på å bygge et sterkt miljø innen utvikling av digitale løsninger som kan bidra til transformasjon av en av Norges største industrier. Vi i Mestergruppen satser store ressurser på å revolusjonere måten vi bor på i Norge. Vi har bygd opp et fullstendig økosystem og har dermed mulighet til å tenke helhetlig for hele verdikjeden innen planlegging, boligbygging, vedlikehold og påbygg. 

Et moderne arbeidsmiljø med interessante oppgaver

Som IT Product Manager vil du være driver for et eller flere tverrfaglige team med utviklere, UX/designere og forretningseksperter, fra formulering av målbilde og veikart til utvikling og drift basert på prinsipper for smidig utvikling. Her kan du være med på å ta frem nye og innovative løsninger knyttet til noe som angår oss alle – hjemmet vårt.

Du og teamet vil ha ansvaret fra en idé oppstår til produksjon og drift. Dere vil ha ansvaret for alle produkter og tjenester dere leverer, og løpende forbedring av disse. Du vil ha ansvaret for å sikre at teamene har gode målbilder, veikart og backlog, samt at teamet har relevante rammebetingelser og jobber godt i tråd med smidig utviklingspraksis. Som en erfaren team-/prosessleder har du god relasjonskompetanse og kan sikre god rolleforståelse og samhandling i teamet, god flyt i utviklingsarbeidet og hyppig / kontinuerlig leveranse av forretningsverdi.

Høy innovasjonstakt skaper nyttige og verdifulle løsninger

I arbeidet med digital transformasjon tilstreber vi smidig utvikling og hyppige leveranser for å sikre god flyt og høy innovasjonstakt. Derfor tror vi på kontinuerlig produktutvikling over tidsavgrensede prosjekter; vi tror på små, tverrfaglige og autonome team over store, komplekse styringsstrukturer; vi tror på kjørbar kode – som er enkel å endre – over omfattende planlegging og dokumentasjon; og vi tror på bruk av sky og høy grad av automatisering. Vi er også opptatt av domenedrevet design, hvor beslektede produkter finner sammen innenfor et spesifikt domene og samtidig er «løst koblet» til produkter innenfor andre domener (asynkron integrasjon). Til slutt er vi også opptatt av å utvikle en enkel styringsmodell som understøtter alt dette uten å skape unødvendig trøbbel og frustrasjon i hverdagen til alle de som er involvert i å skape nyttige og verdifulle løsninger for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Hvem ser vi etter?

Vi søker deg som brenner for å skape nye og innovative løsninger, som er ambisiøs og liker høyt tempo. Du tenker helhetlig og er opptatt av å forstå og levere på behovene til brukerne av de produktene vi utvikler. Du tar ansvar, er en god prosessdriver, og er opptatt av smidig utviklingspraksis i tverrfaglige team.

Du trenger tverrfaglig interesse for forretningsutvikling, design og teknologi, og du liker å holde deg faglig oppdatert. I tillegg har du gjerne ekspertise innen et eller flere fagfelt, eksempelvis kundereiser, produktutvikling, arkitektur / BIM, salg og CRM, logistikk eller produksjon.

Hva er neste steg?

Vi er i starten på en strategisk satsing og har mange spennende temaer på agendaen. Vi bygger opp sterke, interne miljøer for digitalisering og utvikling, og har flere spennende produktteam og utviklingsløp på flere virksomhetskritiske områder. Synes du dette høres spennende ut, og har du lyst til å være med på å forme fremtiden til en av Norges viktigste bransjer og arbeidsplasser så vil vi gjerne ha deg med på laget!

Ønsker du å søke umiddelbart kan du søke via denne linken Vi trenger bare din CV i første omgang. Ønsker du mer informasjon om denne spennende muligheten før du søker, kontakt vår rekrutteringspartner i AvantGarde Search, Arnfinn Madsen. Du treffer han på 93 69 44