Rekruttering i Rogaland – Så “enkelt” kan det være

Vi blir fortalt av de mange selskapene som tar i bruk våre rekrutteringstjenester i Stavanger og omegn at de nettopp bruker AvantGarde Search fordi vi er en ekte spesialist og fordi vi har agile og moderne tjenester. Ja dette har gjort at mange av de mest populære og raskest voksende teknologiselskapene innenfor energibransjen har tatt våre tjenester i bruk. I denne korte teksten deler vi litt mer om AvantGarde Search  slik at ditt selskap også får et innblikk i hva som er tilgjengelig der ute med tanke på rekruttering.

Stolte av å være en ekte spesialist

Vi rekrutter kun for lederstillinger, spesialiststillinger (ingeniører, utviklere, geofysikere o.l) og salgs- kommersielle stillinger. Vi rekrutterer kun mot små– og mellomstore selskap. Vi rekrutterer kun for selskap som utvikler morgendagens teknologi og / eller tjenester. Derfor er vi en ekte spesialist, men hva betyr dette for deg som kunde?

 1. Lederstillinger, spesialiststillinger, salgstillinger
 • Vi kan bygge relevant nettverk i høyt volum.
 • Vi er “the go to point” for kandidater som vurderer å skifte jobb.
 • Vi får bedre evne til å vurdere kandidaters kompetanse og erfaring slik at kunden sikrer seg absolutt beste kandidat.
 1. Små- og mellomstore selskap
 • Vi har evnen til å “selge inn” de fordelene en får med å jobbe for slike selskap.
 • Vi kan bedre evaluere hvilke kandidater som passer inn i slike selskap.
 • Vi kan være med å styrke vår kundes brand og Employer Brand.
 1. Framtidens teknologiselskap
 • Vi forstår hva kunden trenger og hvor kunden går.
 • Vi har evnen til å “selge inn” slike muligheter til de beste kandidatene.
 • Vi vet hvor vi skal lete.

Vi er agile og moderne

I bunn og grunn er ikke dette noe hokus pokus:

 1. En-hver prosess er individuell til kunden og stillingen.
 2. Vi skriver moderne stillingsannonser og bruker visuelle bidrag så vel som tekst. Stillingen annonseres der du og oss mener er best.
 3. Vi leverer kandidater fortløpende.
 4. Vi leverer “outsider” kandidater til alle kunder, i tillegg til kandidater som passer “perfekt”.
 5. Vi er åpne for endringer i stillingsbeskrivelse / behov gjennom hele prosessen.
 6. Vi møter kandidater på deres premisser og ofte utenfor arbeidstid.
 7. Vi kan nåes 24/7.
 8. Vi jobber raskt og effektivt og “smir mens jernet er varmt”.

Hvordan ser prosessen ut? 

Ja så enkelt er det:

 1. Oppstartsmøte med kunde.  90 minutter hvor vi går gjennom kundens behov iht. erfaring, kompetanse, kultur, utdanning og motivasjon. Her blir vi også enige om en prosess som best passer kunden og stillingen.
 2. Prosjektplan oversendes kunde, en plan som former grunnmuren for en prosess bygd på kvalitet og effektivitet.
 3. Vi kjører full search og annonsering for så å screene kandidater forløpende.
 4. Kandidater leveres til kunde fortløpende før kunde tar over intervjuprosessen.
 5. Sjekker og tester.
 6. Tilbud direkte fra kunde til kandidat.

 

Litt godteri også på slutten

Gjennom en rekrutteringsprosess samler vi opp utrolig mye god og viktig data. Data som kan være svært så nyttig for ditt selskap og planlagte vekst. All denne data setter vi sammen i en sluttrapport som oversendes til deg 30 dager etter prosessen offisielt er over. Enda bedre? Vi tar ikke noe ekstra betalt for dette.

Så til det vel så viktige

 1. Rekruttering er en ypperlig måte å skape blest om selskapet. Derfor går vi vekk fra det tradisjonelle hvor det er logo og profil til rekrutteringsselskapet som sees i annonser. I våre prosesser er det kunden som profileres.
 2. En rekrutteringsprosess kan ødelegge, opprettholde eller styrke ditt Employer Brand. Vi skal være med å styrke det. Alle kandidater skal bli møtt med en holdning som gjenspeiler kundes verdier. Alle kandidater skal bli møtt på en profesjonell og ydmyk måte. Alle kandidater skal sitte igjen med et godt inntrykk av kunden.

 

Vi tar gjerne et møte med deg. Vi elsker å høre mer om kule teknologiselskap og vi elsker å få muligheten til å jobbe med slike selskap. Du er hjertelig velkommen til oss på Skagenkaien 35 i Stavanger sentrum, men vi kommer gjerne til deg også om det er enklere.

Kontakt: Ingunn Søyland  (iso@avantgardesearch.no / 455 06 443) eller              Nina Elisabeth Berge (nina@avantgardesearch.no / 971 01 098)


AvantGarde Search is a specialist recruitment company focusing on recruitment to technology companies and consultancy companies within tech or digitalization. We aim to be the driver for more modern and agile recruitment services, this in a very conservative industry. We have dedicated teams recruiting within their own key areas including management, software, sales, marketing, design and operations. Additionally, we have a team that 100% focus on recruitment to IoT companies. Since the start in 2019 we have had the opportunity to work with some of the fastest growing technology companies in Norway and Sweden.