Rekruttering & Employer Brand – Del 1

Rekruttering kan forsterke, opprettholde eller ødelegge et selskaps Employer Brand. Hvorfor er det da så få som tilsynelatende tenker på dette? Hver onsdag i ukene framover skal vi i AvantGarde Search dele enkle og moderne tips til hvordan ditt selskap sikrer at deres Employer Brand opprettholdes / forsterkes gjennom rekrutteringsprosessen, fra annonsering til behandling av kandidater, fra markedsføring til hvordan eksterne byråer jobber på deres vegne.
I en rekrutteringsprosess er man ofte i kontakt med flere hundre potensielle kandidater, dette i form av søkere og kandidater en selv har kontaktet. Dette er mennesker som i etterkant av en prosess vil prate om ditt selskap og ikke minst hvordan de ble behandlet i prosessen. Dessverre er det slik at folk har en tendens til å prate og dele mer info når man blir dårlig behandlet.

Dette kan du enkelt gjøre noe med!

  1. Sørg for at alle kandidater mottar en takkemail så raskt de har søkt på stillingen.
  2. Sørg for at denne takkemailen gir kandidatene en god oversikt over prosessen slik at de vet hva de kan forvente iht.prosess og tidsperspektiv.
  3. Sørg for at de mest relevante kandidatene mottar informasjonsskriv om muligheten, da med mer info enn hva stillingsannonsen inneholder.
  4. Sørg for at første møte med kandidat fokuserer vel så mye på å presentere selskapet som at kandidaten presenterer seg selv.
  5. Sørg for at kandidatene som er videre til annengangsintervju får en omvisning på bygget (så framt mulig) og at kandidaten også får treffe flere ansatte / ledere i selskapet.
  6. Sørg for at samtlige kandidater som er et nei etter intervju får en solid og individuell tilbakemelding på hvorfor de var et nei og samtidig en stor takk for innsatsen.

Neste uke kan du lese om hvordan moderne annonsering (både visuelt, innhold og kanaler) har stor påvirkning på et selskaps employer brand.

Ønsker du mer info om AvantGarde Search moderne og agile rekrutteringstjenester da er det bare å ta kontakt med meg på efh@avantgardesearch.no eller på 40 43 54 93. Sjekk også gjerne ut www.avantgardesearch.no

Ellers finner du oss selvfølgelig på LinkedIn, FB og Insta.

Ha en fantastisk onsdag!

Mvh,

Erik Falk Hansen | Daglig Leder og Chief Talent Sourcer