Når gutteklubben grei rekrutterer!

Stadig vekk hører og leser vi om at kvinneandelen i lederstillinger er alt for lav. Det være på toppledernivå eller på et lavere ledernivå. Heldigvis er det mange som gjør en utrolig bra jobb for å endre dette, men spørsmålet er blir fortsatt: Hvorfor må noen i 2019 jobbe så hardt som de gjør for å sikre flere kvinner i lederstillinger? Det i seg selv sier bare litt om hvor kort vi er kommet iht. likestilling. Så hvem er det som har ansvaret? Er det kvinnene selv? Er det de som foretrekker menn i lederstillinger? Er det næringslivet generelt?

Det er nok en blanding av de to sistnevnte her. Kvinnene skal i hvert fall ikke få skylden.
Ved ansettelse av ledere på alle nivåer velger selskap stort sett å benytte seg av et rekrutteringsselskap. Spesialistene på rekruttering av ledere velger ofte å kalle seg Hodejegere (Headhunter) eller Executive Search, og bare tittelen Hodejeger i seg selv har noe litt sånn ekkelt maskulint med seg. Jeg bestemte meg derfor for å undersøke litt nærmere om fordelingen av menn og kvinner med tittelen Hodejeger. Jeg ble skremt av tallene. Antall menn med tittelen Hodejeger på LinkedIn er ca. dobbel så høy som kvinner med samme tittel. Det er her jeg mener deler av problemet ligger.

En kan ikke unngå å tenke på hva som skjer på det lukkede styrerommet der mannlige ledere i et selskap diskuterer med en eller flere mannlige hodejegere om strategien for å finne nye ansatte til lederteamet. Hva skjer på disse lukkede rommene? Snakker de om at de må unngå kvinner i 30 årene som kanskje skal ha barn? Snakker de om at de må unngå kvinner i 30 årene fordi de sikkert må hente i barnehagen daglig? Snakker de om å unngå kvinner generelt sett fordi de ikke er like gode til å drikke champis med gutta på en eller annen konferanse eller messe?

Basert på alle som kontakter meg og min erfaring fra bransjen så tror jeg dessverre svaret er ja til alle tre. Du ser; nesten daglig blir jeg kontaktet av kvinnelige ledere som føler seg diskriminert i intervjuprosessen. Ofte kvinner som i jobbintervjuet har fått spørsmål av Hodejeger som er så nedgraderende at jeg ikke vil nevne det her en gang.
Det er nettopp derfor at jeg mener at min egen bransje (Rekrutteringsbransjen) må reise seg opp, kjempe for likestilling, feire de tilfellene hvor kvinnelige leder blir ansatt og samtidig rope høyt der vi opplever diskriminering. Da tror jeg raskt at gutteklubben grei innser hvor ignorant det er, og hvor lite smart det er å foretrekke menn i ledende stillinger.
Tiden er forbi der det alltid er mamma som henter i barnehagen. Tiden er forbi der det er mamma som alltid må være hjemme med et sykt barn. Tiden er forbi der det alltid er mamma som må stille på planleggingsdag i barnehagen. Nå er det tid for å behandle kvinner og menn helt likt iht. ansettelser på alle nivåer.

Vi i AvantGarde Search skal være en av de mange som leder an i å ikke godta diskriminering i arbeidslivet. Desto flere som blir med oss, desto mer ødeleggende blir det for gutteklubben grei.

Erik Falk Hansen | Chief Talent Sourcer | AvantGarde Search | +47 40 43 54 93 | efh@avantgardesearch.no