Ansvarlig for tech-inkubator / start-up hub?

Har du ansvar for en inkubator og / eller tech hub i Oslo-området eller Stavanger? Da kommer vi gjerne på besøk en dag i vinter for å prate mer om hvordan tech start-ups og små tech-selskap kan bli vel så attraktive som de «store» med tanke på å sikre de beste hodene.

Vår Daglig Leder, Erik Falk Hansen, ble for noen uker siden intervjuet av DN om dette teamet (Sikre de beste hodene) og det er allerede satt opp en rekke besøk hos forskjellige start-up hubs. Nå kommer vi også gjerne til deg for å holde vårt «mini-kurs»: De beste hodene for de beste kodene.

Mini-kurset er helt gratis og varer i ca. 45 minutter. Vi vil også være igjen i etterkant for å svare på eventuelle spørsmål.

Dersom du vil benytte deg av denne muligheten så er det bare å ta kontakt som følger:

Oslo – Erik Falk Hansen – 40435493 – efh@avantgardesearch.no
Stavanger – Nina Elisabeth Berge – 97101098 – nina@avantgardesearch.no

#framtidenshodejeger