Beste koder med de beste hoder | Start-ups, små og mellomstore selskap Del 2

I del 1 så vi på de fire viktigste stegene du burde følge for å sikre deg de hodene som er best for ditt selskap, uavhengig av om du er en start-up, lite eller mellomstort tech-selskap. I del 2 skal jeg dele noen konkrete tips som du enkelt kan implementere fra og med i dag.

Annonsering – Tenk andre kanaler

Det er for så vidt OK å annonsere på hjemmeside og på finn.no, men det er mange andre kanaler du kan ta i bruk som er vel så effektive og som når ut til riktig målgruppe. Du har for eksempel FB, Twitter og Instagram som blir mer og mer populære og hvor du kan spisse annonsen inn mot riktig målgruppe.  I tillegg til en rekke andre stillingsportaler som er mer rettet mot teknologikandidater

 

Annonsering – Tenk alternativt

Det er nok av kjedelige annonser der ute med samme oppsett og hundre tusen bullet-points. Helt til slutt så står det er par punkter om hva selskapet kan tilby. For all del unngå dette.  Start annonsen med to til tre spørsmål som er noe mer inspirerende enn «vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø»? For eksempel: «Vil du jobbe i et selskap hvor du jobber tett opp mot Stanford og MIT miljøene? eller “vil du være med en teknologi som gjør verden til noe bedre?”

Snu så opp ned på annonsen. Skriv om alt det positive med selskapet og stillingen før du så skriver om arbeidsoppgaver. Fokuser på arbeidsoppgaver og ansvarsområder i motsetning til flere linjer rundt hvilke egenskaper du ser etter. Kanskje enda viktigere; Skriv ned teknologien(e) dere bruker.

Annonse – Gjør det enkelt

Gjør det enkelt for kandidat å komme i kontakt med dere. Ikke sett opp tungvinte systemer hvor de må bruke flere titalls minutter på å registrere seg. Ikke krev søknad og gi de muligheten til å ta kontakt før de sender CV. Desto enklere det er desto lavere er terskelen for at de som er i jobb også viser interesse.

Annonsering – x 3

En stillingsannonse hvor du deler linken i Sosiale Medier vil spre seg på en måte, mens en video eller en visuell poster sprer seg på andre måter. Ta i bruk alle tre.

 

Få ansatte til å dele og kommentere

For at du skal nå ut til så mange som mulig kan du få ansatte til å dele med deres nettverk i Sosiale Medier. For å sikre at så mange som mulig gjør dette så kan du kanskje motiverer med å gi en premie til en av de som deler?

 

Nettverk – Ikke vær naiv

Mange tror at det å bruke nettverket er det som teller. Joda, det er for så vidt bra det også, men ikke tro at bruk av nettverk er å snakke med en eller to bekjente. Sørg for at du kartlegger hvem du skal snakke med og be om tilgang til deres nettverk også.

 

Nettverk – Bruk de ansattes nettverk

Flere og flere selskap gir ut en bonus til ansatte som tipser om kandidaten som blir ansatt. Det kan være en middag, det kan være en finansiell bonus eller noe annet. Gjør du dette vil graden av innsats hos de ansatte øke betraktelig.

Det var det jeg hadde å dele denne gang. Skulle gjerne skrive mye mer om dette, men kommer gjerne på besøk og forteller mer.

Erik Falk Hansen | Daglig Leder | AvantGarde Search | 40 43 54 93 | efh@avantgardesearch.no


Dersom du er en del av, eller har ansvar for et start-up miljø, grunder-hub, inkubator eller lignende i Oslo eller Stavanger så besøker vi dere gjerne for å holde en presentasjon for alle medlemmene / selskapene. Her vil vi dele enda flere tips og gå litt dypere inn i temaet vi skriver om i denne artikkelen. Ta kontakt med Erik Falk Hansen på 40 43 54 93 eller efh@avantgardesearch.no